3 Eylül 2018

20 Mart 2018

SİBER GÜVENLİK

Amaç:

 • Siber saldırı ve savunma teknikleri hakkında temel düzeyde bilgi vermek
 • Açık kaynaklı araçlar ile saldırı ve savunma uygulamaları sayesinde siber güvenlik konusunda farkındalık kazandırmak

İçerik:

 • Temel network bilgisi
 • TCP/IP Routing,DNS,DHCP,NAT,ARP
 • TCP/UDP(Portlar)
 • Network Servisleri ve Paketleri
 • Aktif ve Pasif Bilgi Toplama
 • Kali Nedir?
 • Nmap Ağ Taraması ve Scriptleri
 • Web Güvenliği
 • HTTP 101
 • Burp Suite Kullanımı
 • Cross-Site Scripting(XSS)
 • SQL Injection
 • Local File Inclusion(LFI)
 • Remote File Inclusion(RFI)
 • Insecure Object Reference / Path Traversal
 • Cross-Site Request Forgery(CSRF)
 • Paket Sniffing(Wireshark)
 • Vulnerability Search(Zafiyet Taraması)
 • Wpscanner
 • Exploitation(İstismar ve Sömürü Aşaması)
 • Metasploit
 • Manuel Exploitation
 • Kaba Kuvvet(Brute Force)
 • Wireless Zafiyetleri
 • DoS/DDoS Saldırıları
 • Uygulamalı Lab Çözümleri
 • Capture The Flag(CTF) Yarışmaları
Onur ER

Onur ER

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi